ad

Bez szybkiego wprowadzenia technologii CCS/CCSU powstaje realne ryzyko utraty konkurencyjności przemysłu cementowego w Polsce

- Osiągnięcie neutralności emisyjnej może odbyć się tylko poprzez wprowadzenie technologii wychwytywania, transportu i magazynowania lub wykorzystania CO2 (technologie CCS/CCSU). Wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom. W najbliższym sąsiedztwie Polski są już realizowane projekty, które mają na celu wychwytywanie CO2. Powstaje zatem realne ryzyko utraty konkurencyjności przemysłu w Polsce – przestrzegał Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement S.A. i członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które 4 lipca 2023 r. odbyło się na terenie Cementowni Górażdże.

- Dzisiaj przyszłość sektora cementowego uzależniona jest od prędkości i zakresu wdrożenia skutecznego prawa dotyczącego możliwości wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Bez przyspieszenia prac nad tymi zagadnieniami sektor cementowy w Polsce stanie w obliczu braku konkurencyjności wobec innych krajów. Dlatego deklarujemy współpracę ponad podziałami politycznymi w celu przyspieszenia prac legislacyjnych i wdrożenia rozwiązań umożliwiających zastosowanie technologii CCS – mówił poseł Andrzej Szejna.

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego z gospodarzami spotkania, w trakcie zwiedzania Cementowni Górażdże (pierwszy rząd od prawej): Wiesław Adamczyk - wiceprezes Górażdże Cement S.A., poseł Tomasz Kostuś, poseł Przemysław Koperski, senatorka Danuta Jazłowiecka, poseł Andrzej Szejna, poseł Paweł Bejda, Krzysztof Kieres - przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), Paulina Gos SPC, dr Bożena Środa SPC

Posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce spotkali się 4 lipca 2023 r. na posiedzeniu w Cementowni Górażdże, w Choruli (woj. opolskie).

Posłowie mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji cementu, problemami branży cementowej, a także wzięli udział w dyskusji nad rolą i przyszłością sektora cementowego w budownictwie oraz gospodarce.

Przypomnijmy, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce zawiązał się 23 marca 2022 r. Obecnie tworzy go 10 posłów ze wszystkich ugrupowań. Przewodniczącym jest poseł Andrzej Szejna. Zadaniem zespołu jest wspieranie ponad podziałami politycznymi rozwoju przemysłu cementowego w Polsce.

W szóstym posiedzeniu zespołu, które odbyło się w Cementowni Górażdże wzięli udział posłowie: Andrzej Szejna – przewodniczący, Paweł Bejda – wiceprzewodniczący, Bogusław Sonik – wiceprzewodniczący, Przemysław Koperski – wiceprzewodniczący oraz Tomasz Kostuś - członek zespołu.

Spoza zespołu w posiedzeniu udział wzięła Danuta Jazłowiecka, senatorka RP.

Przemysł cementowy reprezentowali:

- Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC)

- Andrzej Reclik, Prezes Górażdże Cement S.A., Członek Zarządu SPC

- Andrzej Losor, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu Górażdże Cement S.A.

- Wiesław Adamczyk, Dyrektor Techniczny, Wiceprezes Zarządu Górażdże Cement S.A.

BARIERY LEGISLACYJNE WPROWADZANIA TECHNOLOGII CCS/CCSU

Przemysł cementowy tworzy 12 zakładów produkcyjnych.

– Obecnie, pod względem wielkości produkcji cementu, zajmujemy 3 miejsce w Europie, po Niemczech i Włoszech – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC. - Produkcja cementu i nadrabianie zaległości infrastrukturalnych, które obserwujemy, jest możliwe dzięki zmodernizowanej branży cementowej, która obecnie należy do najnowocześniejszych w Europie. Produkcja cementu uzależniona jest od cen energii elektrycznej. Szacujemy, że energia elektryczna ma ok. 35% udział w kosztach produkcji. Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to ostatnim normalnym rokiem był rok 2021. Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym są pozwolenia na emisję CO2.

Zdaniem prezesa Kieresa branżę cementową dotykają także bariery legislacyjne.

- Obecnie nie możemy legalnie wyłapywać, transportować i składować CO2. Apelujemy o przyspieszenie prac nad przepisami, które nam to umożliwią  – tłumaczył Krzysztof Kieres.

PRACOWNICY Z NIEPOKOJEM PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ

O przyszłości branży cementowej związanej z wprowadzaniem technologii CCS/CCSU mówił Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement S.A.

- To wyjątkowy dzień. Z perspektywy 30-letniej pracy w cementowni nie pamiętam żeby tylu parlamentarzystów pojawiło się naraz w naszym zakładzie. Jesteśmy też przed wielkimi wyzwaniami, które mogą wpłynąć na nasze funkcjonowanie. Ta wizyta już odbiła się szerokim echem wśród naszych pracowników, którzy z pewnym niepokojem patrzą w przyszłość branży. Już w 2030 r. zostaniemy pozbawieni prawie 50% bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 – mówił prezes Reclik.

Zdaniem Andrzeja Reclika największe biura architektoniczne na świecie ogłosiły już, że od 2030 r. będą projektowały wyłącznie budynki zeroemisyjne.

- Osiągnięcie neutralności emisyjnej może odbyć się tylko poprzez wprowadzenie technologii wychwytywania, transportu i magazynowania lub wykorzystania CO2 (technologie CCS/CCSU). Wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować ok. 300 kg emisji CO2 na tonę cementu, gdyż jest to emisja procesowa. Tu potrzebujemy pomocy. Ta sama sytuacja jest we wszystkich krajach europejskich, które funkcjonują w ramach ETS-u – wyjaśniał Andrzej Reclik.

Według prezesa Reclika w najbliższym sąsiedztwie Polski są już realizowane projekty, które mają na celu wychwytywanie CO2 ze źródeł przemysłowych. - Powstaje zatem realne ryzyko utraty konkurencyjności przemysłu w Polsce – mówił Andrzej Reclik apelując o przyspieszenie prac na wprowadzaniem CCS/CCSU w Polsce. - Tylko wychwytywanie CO2 może nam pozwolić produkować cement zeroemisyjny. To nie jest science fiction. Takie projekty są już realizowane w Norwegii, Kanadzie, Maroku, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Belgii czy USA.

Pilotażowa instalacja CCSU ruszy w Cementowni Górażdże w 2024 r.

Z kolei w 2027 r. w Cementowni Kujawy ma ruszyć instalacja CCS.

O przyspieszenie prac legislacyjnych nad wdrażaniem CCS/CCSU zaapelował także poseł Andrzej Szejna. - Dzisiaj przyszłość sektora cementowego uzależniona jest od prędkości i zakresu wdrożenia skutecznego prawa dotyczącego możliwości wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Bez przyspieszenia prac nad tymi zagadnieniami sektor cementowy w Polsce stanie w obliczu braku konkurencyjności wobec innych krajów. Dlatego deklarujemy współpracę ponad podziałami politycznymi w celu przyspieszenia prac legislacyjnych i wdrożenia rozwiązań umożliwiających zastosowanie technologii CCS – mówił poseł Szejna.

MOŻE BYĆ PROBLEM Z DOSTĘPNOŚCIĄ ODPADÓW

Polska jest europejskim liderem w zużyciu paliw alternatywnych, produkowanych z odpadów, w przemyśle cementowym. Średnio w Polsce 70% ciepła potrzebnego do wypału klinkieru w piecach cementowych pochodzi właśnie z wykorzystania paliw alternatywnych. Jest to możliwe dzięki inwestycjom i modernizacjom branży cementowej. Średnia europejska wynosi 40%.

Dr Bożena Środa z SPC zwróciła uwagę, że może pojawić się problem z dostępnością odpadów w Polsce, gdyż do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęło aż 39 wniosków na budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

- Należy policzyć potrzeby inwestycyjne. Żeby nie powstały instalacje, które nie będą miały odpadów do spalania – mówiła Bożena Środa.

Poseł Przemysław Koperski podczas briefingu prasowego zaapelował, by nie przeszacować i nie zbudować zbyt wielu instalacji do termicznego zagospodarowania odpadów. Wykorzystujmy te instalacje, które mamy m.in. w cementowniach. W przeciwnym wypadku możemy znaleźć się w sytuacji podobnej do spalarni norweskich, które muszą importować odpady, gdyż brakuje ich na rodzimym rynku – dodał.

Od prawej: poseł Paweł Bejda, poseł Andrzej Szejna, Krzysztof Kieres - przewodniczący SPC, Andrzej Reclik - prezes Górażdże Cement S.A.
Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement S.A.
Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Bogusław Sonik
Zbigniew Pilch, szef marketingu SPC
Poseł Przemysław Koperski
Poseł Tomasz Kostuś
Danuta Jazłowiecka, senatorka RP
Od prawej: Danuta Jazłowiecka, Andrzej Szejna, Krzysztof Kieres
Z lewej: Grzegorz Franus, dyrektor zakładu, przybliżał parlamentarzystom proces produkcji cementu
Parlamentarzyści w Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Górażdże Cement S.A. Z prawej: dr Artur Golda, dyrektor Centrum
Parlamentarzyści w Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Górażdże Cement S.A. Z prawej: Damian Dziuk - kierownik laboratorium
Od prawej: Zbigniew Pilch - szef marketingu SPC, poseł Tomasz Kostuś, Andrzej Reclik - prezes Górażdże Cement S.A., poseł Andrzej Szejna, senatorka Danuta Jazłowiecka, poseł Przemysław Koperski, Krzysztof Kieres - przewodniczący SPC, poseł Paweł Bejda

Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.