Apel o objęcie sektora cementowego programem wsparcia i ustalenie górnych limitów cen energii

Apelujemy o objęcie sektora cementowego programem wsparcia,  w ramach rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce. Apelujemy również, by Rząd niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity cen energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023 r., aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu – napisał w liście do Premiera RP Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres.

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Apel został przesłany do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Waldemara Budy (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Minister Anny Moskwy (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Ministra Andrzeja Adamczyka (Ministerstwo Infrastruktury).

Szanowny Panie Premierze!

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii program Rządu RP w zakresie pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych – odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce – jest słusznym kierunkiem.

W opinii sektora cementowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło bardzo ważne zadanie przygotowania programu pomocowego dla firm, które dotkliwie odczuły potężny wzrost cen energii elektrycznej na rynku. Przyczyny tak olbrzymiego skoku cen energii będą zapewne wyjaśniane przez specjalistów, a odpowiednie narzędzia regulujące lub też modelujące przyszłe zachowania rynku energii - zarówno w Europie, jak i w Polsce - muszą zostać wprowadzone teraz. Przedsiębiorstwa energochłonne, w tym również cementownie, nie mogą funkcjonować ponosząc tak niebotyczne koszty podstawowego medium, jakim jest energia elektryczna.

W zakładach cementowych, które wytwarzają podstawowy materiał budowlany polskiego budownictwa, koszty energii elektrycznej zawsze stanowiły 30-35% kosztów produkcji. Dzisiaj - w związku z lawinowym wzrostem cen energii – ta sytuacja zmieniła się w najbardziej niekorzystny scenariusz. Koszt energii elektrycznej dla energochłonnych zakładów cementowych wzrósł od lutego 2022 r. do chwili obecnej ponad trzykrotnie w porównaniu do średniej ceny energii w 2021 r. Notowany wzrost dotyczy około 85% wielkości produkcji cementu w Polsce, szacowanej na 19 mln ton rocznie.

Według przepisów - wytycznych unijnych - cementownie nie otrzymują żadnej pomocy państwa w związku ze wzrostem kosztów energii wywołanej przez EU ETS, ani też żadnego innego rodzaju wsparcia dotyczącego rosnących kosztów produkcji – zarówno w obszarze środowiska, jak i rynku energii. W marcu br. Komisja Europejska wskazała kryteria w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, które pozwalają ubiegać się przedsiębiorstwom o doraźną pomoc państwa poprzez „Rozszerzone ramy kryzysowe…” i ta decyzja Komisji dotyczy również zakładów cementowych - strategicznych dla sektora budowlanego w całej Europie.

Zakłady cementowe od początku pojawienia się kryzysu na rynku energii musiały i nadal muszą płacić za energię elektryczną niebotyczne kwoty i powinny być bezwzględnie objęte rządowym wsparciem w zakresie, które jest przewidywane w przygotowywanym w MRiT programie przeznaczonym dla przedsiębiorców energochłonnych.

W związku z opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programem pomocowym i zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (2022/C 131 I/01) apelujemy o objęcie programem wsparcia również sektor cementowy.

Apelujemy również, by Rząd mając na uwadze zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw w podstawowych, strategicznych gospodarczo sektorów przemysłowo-wytwórczych niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity na ceny energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023, aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu.

Z poważaniem

Krzysztof Kieres

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.


Pozostałe aktualności i informacje

Rozpoczęła się licytacja prac – Tron Króla Minosa

2023-09-27
Licytacja prac - betonowych Tronów Króla Minosa - rozpoczęła się 27 września 2023 r. Sześć tronów, zostało wykonanych przez studentów architektury podczas wrześniowych warsztatów Architektura Betonowa. Wyniki licytacji poznamy podczas konferencji Dni Betonu w Wiśle.

Warsztaty architektura betonowa: król Minos byłby zadowolony. Z tronów

2023-09-15
- Na pewno król Minos miałby trudny wybór. Mamy 6 pięknych tronów. Moim zdaniem jak zwykle wszystko nam wyszło podczas warsztatów. Studenci są zadowoleni ze swoich prac. Nasze warsztaty są ewenementem na skalę światową. Żadna uczelnia na świecie nie ma podobnych doświadczeń. Więc nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu przy organizacji warsztatów dla studentów jest absolutnie niepowtarzalna – powiedział prof. Tomasz Kozłowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oceniając VII Warsztaty Architektura Betonowa pt. „Tron Króla Minosa”, które w dniach 11-15 września 2023 r. odbyły się w Krakowie.

Finał Power Concrete cz. I – zadanie ambitne, trudne i nietuzinkowe

2023-09-11
Zadanie konkursowe było ambitne, ciekawe, skomplikowane, trudne, nietuzinkowe i nieprzewidywalne – mówią uczestnicy pierwszego etapu finału konkursu Power Concrete, który 11 września 2023 r. został rozegrany w Krakowie. 5 zespołów technologów betonu, którzy weszli do finału, wykonało zaroby w laboratorium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Przygotowane przez nich próbki betonu będą badane podczas drugiego etapu finału, 9 października 2023 r. podczas XII konferencji DNI BETONU.

Runda kwalifikacyjna Power Concrete 2023: wygrywa wytrzymałość na ściskanie 69 MPa

2023-09-05
Zespół technologów betonu STACHEMA Polska 1 z wynikiem 69,00 MPa wywalczył pierwsze miejsce w rundzie kwalifikacyjnej VII edycji konkursu Power Concrete, która została rozegrana 5 września 2023 r. w Krakowie. Do kwalifikacji stanęło 30 zespołów technologów z całego kraju, których zadaniem było wykonanie betonu o średniej (z 3 pomiarów) wytrzymałości na ściskanie 69 MPa.

Filmowe podsumowanie 14. Międzynarodowego Sympozjum Concrete Roads 2023

2023-08-10
- Jesteśmy tutaj, aby promować beton, ponieważ wiemy, że jest wytrzymały i trwały. Możemy wnieść swój wkład w zrównoważoną przyszłość – powiedział Tim Alte-Teigeler z firmy OAT. Przedstawiamy filmowe podsumowanie 14. Międzynarodowego Sympozjum Concrete Roads 2023, które w dniach 26-28 czerwca 2023 r. odbyło się w Krakowie.