ad

Apel o objęcie sektora cementowego programem wsparcia i ustalenie górnych limitów cen energii

Apelujemy o objęcie sektora cementowego programem wsparcia,  w ramach rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce. Apelujemy również, by Rząd niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity cen energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023 r., aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu – napisał w liście do Premiera RP Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres.

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Apel został przesłany do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Waldemara Budy (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Minister Anny Moskwy (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Ministra Andrzeja Adamczyka (Ministerstwo Infrastruktury).

Szanowny Panie Premierze!

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii program Rządu RP w zakresie pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych – odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce – jest słusznym kierunkiem.

W opinii sektora cementowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło bardzo ważne zadanie przygotowania programu pomocowego dla firm, które dotkliwie odczuły potężny wzrost cen energii elektrycznej na rynku. Przyczyny tak olbrzymiego skoku cen energii będą zapewne wyjaśniane przez specjalistów, a odpowiednie narzędzia regulujące lub też modelujące przyszłe zachowania rynku energii - zarówno w Europie, jak i w Polsce - muszą zostać wprowadzone teraz. Przedsiębiorstwa energochłonne, w tym również cementownie, nie mogą funkcjonować ponosząc tak niebotyczne koszty podstawowego medium, jakim jest energia elektryczna.

W zakładach cementowych, które wytwarzają podstawowy materiał budowlany polskiego budownictwa, koszty energii elektrycznej zawsze stanowiły 30-35% kosztów produkcji. Dzisiaj - w związku z lawinowym wzrostem cen energii – ta sytuacja zmieniła się w najbardziej niekorzystny scenariusz. Koszt energii elektrycznej dla energochłonnych zakładów cementowych wzrósł od lutego 2022 r. do chwili obecnej ponad trzykrotnie w porównaniu do średniej ceny energii w 2021 r. Notowany wzrost dotyczy około 85% wielkości produkcji cementu w Polsce, szacowanej na 19 mln ton rocznie.

Według przepisów - wytycznych unijnych - cementownie nie otrzymują żadnej pomocy państwa w związku ze wzrostem kosztów energii wywołanej przez EU ETS, ani też żadnego innego rodzaju wsparcia dotyczącego rosnących kosztów produkcji – zarówno w obszarze środowiska, jak i rynku energii. W marcu br. Komisja Europejska wskazała kryteria w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, które pozwalają ubiegać się przedsiębiorstwom o doraźną pomoc państwa poprzez „Rozszerzone ramy kryzysowe…” i ta decyzja Komisji dotyczy również zakładów cementowych - strategicznych dla sektora budowlanego w całej Europie.

Zakłady cementowe od początku pojawienia się kryzysu na rynku energii musiały i nadal muszą płacić za energię elektryczną niebotyczne kwoty i powinny być bezwzględnie objęte rządowym wsparciem w zakresie, które jest przewidywane w przygotowywanym w MRiT programie przeznaczonym dla przedsiębiorców energochłonnych.

W związku z opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programem pomocowym i zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (2022/C 131 I/01) apelujemy o objęcie programem wsparcia również sektor cementowy.

Apelujemy również, by Rząd mając na uwadze zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw w podstawowych, strategicznych gospodarczo sektorów przemysłowo-wytwórczych niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity na ceny energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023, aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu.

Z poważaniem

Krzysztof Kieres

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.


Pozostałe aktualności i informacje

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.