ad

Apel o objęcie sektora cementowego programem wsparcia i ustalenie górnych limitów cen energii

Apelujemy o objęcie sektora cementowego programem wsparcia,  w ramach rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce. Apelujemy również, by Rząd niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity cen energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023 r., aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu – napisał w liście do Premiera RP Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres.

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Apel został przesłany do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Waldemara Budy (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Minister Anny Moskwy (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Ministra Andrzeja Adamczyka (Ministerstwo Infrastruktury).

Szanowny Panie Premierze!

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii program Rządu RP w zakresie pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych – odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce – jest słusznym kierunkiem.

W opinii sektora cementowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło bardzo ważne zadanie przygotowania programu pomocowego dla firm, które dotkliwie odczuły potężny wzrost cen energii elektrycznej na rynku. Przyczyny tak olbrzymiego skoku cen energii będą zapewne wyjaśniane przez specjalistów, a odpowiednie narzędzia regulujące lub też modelujące przyszłe zachowania rynku energii - zarówno w Europie, jak i w Polsce - muszą zostać wprowadzone teraz. Przedsiębiorstwa energochłonne, w tym również cementownie, nie mogą funkcjonować ponosząc tak niebotyczne koszty podstawowego medium, jakim jest energia elektryczna.

W zakładach cementowych, które wytwarzają podstawowy materiał budowlany polskiego budownictwa, koszty energii elektrycznej zawsze stanowiły 30-35% kosztów produkcji. Dzisiaj - w związku z lawinowym wzrostem cen energii – ta sytuacja zmieniła się w najbardziej niekorzystny scenariusz. Koszt energii elektrycznej dla energochłonnych zakładów cementowych wzrósł od lutego 2022 r. do chwili obecnej ponad trzykrotnie w porównaniu do średniej ceny energii w 2021 r. Notowany wzrost dotyczy około 85% wielkości produkcji cementu w Polsce, szacowanej na 19 mln ton rocznie.

Według przepisów - wytycznych unijnych - cementownie nie otrzymują żadnej pomocy państwa w związku ze wzrostem kosztów energii wywołanej przez EU ETS, ani też żadnego innego rodzaju wsparcia dotyczącego rosnących kosztów produkcji – zarówno w obszarze środowiska, jak i rynku energii. W marcu br. Komisja Europejska wskazała kryteria w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, które pozwalają ubiegać się przedsiębiorstwom o doraźną pomoc państwa poprzez „Rozszerzone ramy kryzysowe…” i ta decyzja Komisji dotyczy również zakładów cementowych - strategicznych dla sektora budowlanego w całej Europie.

Zakłady cementowe od początku pojawienia się kryzysu na rynku energii musiały i nadal muszą płacić za energię elektryczną niebotyczne kwoty i powinny być bezwzględnie objęte rządowym wsparciem w zakresie, które jest przewidywane w przygotowywanym w MRiT programie przeznaczonym dla przedsiębiorców energochłonnych.

W związku z opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programem pomocowym i zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (2022/C 131 I/01) apelujemy o objęcie programem wsparcia również sektor cementowy.

Apelujemy również, by Rząd mając na uwadze zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw w podstawowych, strategicznych gospodarczo sektorów przemysłowo-wytwórczych niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity na ceny energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023, aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu.

Z poważaniem

Krzysztof Kieres

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.


Pozostałe aktualności i informacje

O projektowaniu dróg betonowych

2023-03-28
Prawie 200 uczestników wzięło udział w „Warsztatach szkoleniowych dla projektantów i technologów infrastruktury drogowej”, które 28 marca 2023 r. odbyły się w Warszawie. Celem warsztatów, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, było omówienie zmian wprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przepisach technicznych związanych z materiałami stosowanymi w budowie infrastruktury drogowej.

O budownictwie niskoemisyjnym podczas DNI BETONU

2023-03-21
- Mam nadzieję, że tegoroczna, dwunasta konferencja DNI BETONU będzie kontynuacją bardzo dobrych wydarzeń, które mamy za sobą. Na pewno tematem przewodnim będzie budownictwo o niskim śladzie węglowym. Ograniczanie emisji CO2, to tematyka, która z pewnością zdominuje przebieg konferencji – zapowiada prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji DNI BETONU. Dzisiaj (21 marca 2023 r.) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej konferencji Dni Betonu.

DZIEŃ DROGOWCA 2023 pod patronatem SPC

2023-03-15
Dzień Drogowca 2023 odbędzie się w tym roku 25 kwietnia, w Poznaniu, pod patronatem Stowarzyszenia Producentów Cementu. W imieniu organizatora - redakcji magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” - zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Kurs Technologia Betonu – edycja jesień 2023

2023-03-13
Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.

Szkolenie dla projektantów i technologów drogowych 2023

2023-02-20
Nowe szkolenie! Już 28 marca 2023 roku w Warszawie w Airport Hotel Okęcie odbędą się w warsztaty szkoleniowe dla technologów i projektantów infrastruktury drogowej. Celem warsztatów jest omówienie zmian wprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przepisach technicznych związanych z materiałami stosowanymi w budowie infrastruktury drogowej. Jesteśmy przekonani, że zagadnienia związane z technologią betonu będą przydatne w Państwa codziennej pracy inżynierskiej.