ad

Apel o objęcie sektora cementowego programem wsparcia i ustalenie górnych limitów cen energii

Apelujemy o objęcie sektora cementowego programem wsparcia,  w ramach rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce. Apelujemy również, by Rząd niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity cen energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023 r., aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu – napisał w liście do Premiera RP Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres.

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Apel został przesłany do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Waldemara Budy (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Minister Anny Moskwy (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Ministra Andrzeja Adamczyka (Ministerstwo Infrastruktury).

Szanowny Panie Premierze!

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii program Rządu RP w zakresie pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych – odpowiedzialnych za podstawowe łańcuchy dostaw w polskiej gospodarce – jest słusznym kierunkiem.

W opinii sektora cementowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło bardzo ważne zadanie przygotowania programu pomocowego dla firm, które dotkliwie odczuły potężny wzrost cen energii elektrycznej na rynku. Przyczyny tak olbrzymiego skoku cen energii będą zapewne wyjaśniane przez specjalistów, a odpowiednie narzędzia regulujące lub też modelujące przyszłe zachowania rynku energii - zarówno w Europie, jak i w Polsce - muszą zostać wprowadzone teraz. Przedsiębiorstwa energochłonne, w tym również cementownie, nie mogą funkcjonować ponosząc tak niebotyczne koszty podstawowego medium, jakim jest energia elektryczna.

W zakładach cementowych, które wytwarzają podstawowy materiał budowlany polskiego budownictwa, koszty energii elektrycznej zawsze stanowiły 30-35% kosztów produkcji. Dzisiaj - w związku z lawinowym wzrostem cen energii – ta sytuacja zmieniła się w najbardziej niekorzystny scenariusz. Koszt energii elektrycznej dla energochłonnych zakładów cementowych wzrósł od lutego 2022 r. do chwili obecnej ponad trzykrotnie w porównaniu do średniej ceny energii w 2021 r. Notowany wzrost dotyczy około 85% wielkości produkcji cementu w Polsce, szacowanej na 19 mln ton rocznie.

Według przepisów - wytycznych unijnych - cementownie nie otrzymują żadnej pomocy państwa w związku ze wzrostem kosztów energii wywołanej przez EU ETS, ani też żadnego innego rodzaju wsparcia dotyczącego rosnących kosztów produkcji – zarówno w obszarze środowiska, jak i rynku energii. W marcu br. Komisja Europejska wskazała kryteria w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, które pozwalają ubiegać się przedsiębiorstwom o doraźną pomoc państwa poprzez „Rozszerzone ramy kryzysowe…” i ta decyzja Komisji dotyczy również zakładów cementowych - strategicznych dla sektora budowlanego w całej Europie.

Zakłady cementowe od początku pojawienia się kryzysu na rynku energii musiały i nadal muszą płacić za energię elektryczną niebotyczne kwoty i powinny być bezwzględnie objęte rządowym wsparciem w zakresie, które jest przewidywane w przygotowywanym w MRiT programie przeznaczonym dla przedsiębiorców energochłonnych.

W związku z opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programem pomocowym i zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (2022/C 131 I/01) apelujemy o objęcie programem wsparcia również sektor cementowy.

Apelujemy również, by Rząd mając na uwadze zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw w podstawowych, strategicznych gospodarczo sektorów przemysłowo-wytwórczych niezwłocznie opracował i wdrożył regulacje wprowadzające górne limity na ceny energii dla przedsiębiorców. Powinny one funkcjonować co najmniej do końca czerwca 2023, aby uchronić zakłady przemysłowe przed koniecznością zawieszania produkcji na skutek wysokich cen prądu.

Z poważaniem

Krzysztof Kieres

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

Podczas dzisiejszego (27 września 2022 r. ) posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poświęconej rządowemu projektowi ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - apel sektora cementowego przedstawił Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Członek Zarządu CEMEX Polska.


Pozostałe aktualności i informacje

W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji

2022-12-04
Za projekt „Dom w Grzepnicy” pracownia architektoniczna MAXBERG ze Szczecina otrzymała pierwszą nagrodę XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. - W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji - powiedział arch. Karol Nieradka podczas ogłoszenia wyników konkursu, które 2 grudnia 2022 r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

Branża cementowa kołem zamachowym gospodarki. Jakie wyzwania przed nią stoją?

2022-11-28
Z województwa świętokrzyskiego pochodzi 35% cementu produkowanego w Polsce. Działają tu trzy cementownie - w Ożarowie, Małogoszczu i Nowinach. Cały krajowy sektor cementowy tworzy 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - drugim producentem cementu w UE. Cement jest swoistym papierkiem lakmusowym sytuacji gospodarczej, a przed branżą - strategicznie ważną dla całego budownictwa - stoi szereg wyzwań. Rozmawiali o nich uczestnicy panelu „Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?” podczas tegorocznego Regionalnego Forum Ekonomicznego - Nowa Energia.

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

2022-11-21
Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne będzie poświęcone energii przyszłości, alternatywnym źródłom energii czy innowacjom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Wszystkie te dziedziny spaja przemysł cementowy, odgrywając jednocześnie istotną rolę w gospodarce lokalnej i globalnej. O przyszłości sektora podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu panelu "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?" będą dyskutować posłowie i decydenci, przedstawiciele branży oraz lokalnego samorządu. Panel odbędzie się 25 listopada o godzinie 10. Zaprasza poseł Andrzej Szejna, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce.

Wspólne wystąpienie branż w sprawie rozwiązań dla sektora mieszkaniowego

2022-11-10
Polski rynek nieruchomości stoi u progu kryzysu nienotowanego od 2008 roku. Pilnie należy wprowadzić rozwiązania, które zmniejszą spadki rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. Brak interwencji rządu może doprowadzić do utraty miejsc pracy przez 100 tys. pracowników firm bezpośrednio związanych ze wznoszeniem nowych budynków, jak i w branżach powiązanych z rynkiem mieszkaniowym.

Ruszyła rejestracja na Concrete Roads 2023 w Krakowie

2022-11-02
W przyszłym roku w Krakowie w dniach 25-28 czerwca odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów w tej dziedzinie z całego świata. Sympozjum odbywa się co cztery lata, a poprzednio miało miejsce w Berlinie. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu właśnie uruchomili rejestrację uczestników.