ad

„Nie kożdo awaria drogowo to wina grubiorzy”

- Wszystkich cieszy nowa nawierzchnia, która ma być równa i bez ubytków. A prawda jest taka, żeby ta nawierzchnia na górze była równa i nie trzeba było jej remontować, bardzo ważne jest podłoże i warunki gruntowe. Najwyższy czas, by do wielu decydentów dotarła wiedza, że najważniejsze jest to, czego nie widać – mówił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach otwierając 5 października 2023 r. VII Konferencję Drogowo-Mostową „Warunki gruntowe, a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Uczestnicy konferencji interesowali się m.in. technologią betonu wałowanego i doświadczeniami ze stosowania tej technologii na drogach.

Z udziałem 150 uczestników w Katowicach w dniach 4-6 października 2023 r. odbywa się VII Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe, a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Organizatorem spotkania jest firma ELAMED, a jednym z patronów honorowych Stowarzyszenie Producentów Cementu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, wykonawcy, projektanci oraz firmy prezentujące swoje produkty i technologie.

W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Marek Niełacny, dyrektor oddziału katowickiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- Na całe szczęście wszystkie warstwy gliny, piasku i skał, które zalegają w naszym podłożu, wykazują w większości stabilność. O uzyskiwaniu tej stabilności i wynikających z tego doświadczeniach będziemy mieli okazję przez 2 dni rozmawiać na tej konferencji – mówił dyrektor Marek Niełacny.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach: - Z punktu widzenia użytkownika tytuł konferencji „warunki gruntowe…” wydaje się mało porywający. Wszystkich cieszy nowa nawierzchnia, która ma być równa i bez ubytków. A prawda jest taka, żeby ta nawierzchnia na górze była równa i nie trzeba było jej remontować, bardzo ważne jest podłoże i warunki gruntowe. Najwyższy czas, by do wielu decydentów dotarła wiedza, że najważniejsze jest to, czego nie widać. Jeżeli będziemy mieli dobre podłoże i podbudowę, to na górze można nawierzchnię wymieniać. Ale mamy wiele przypadków kiedy np. ze względu na błędy projektowe, całą drogę trzeba było rozbierać. Roboty „na dole” są najdroższe i najbardziej uciążliwe dla użytkowników – mówił Zbigniew Tabor. – W UE rozważane jest zwiększenie dopuszczalnych nacisków na ze 11,5 tony/oś do 125 tony/oś. Jeżeli jest dobrze zaprojektowane podłoże, to nie stanowi to żadnego zagrożenia dla istniejących dróg. Jeżeli podłoże jest słabe, to będziemy mieli kolejny problem na naszych drogach – dodał.

Podczas konferencji mówiono m.in. o warunkach gruntowych przy projektowaniu oraz budowie dróg i mostów, o materiałach i technologiach do wzmacniania podłoża i stabilizacji gruntów. Przedstawiano doświadczenia i dobre praktyki związane z uwarunkowaniami geotechnicznymi w budownictwie infrastrukturalnym.

Prof. Tomasz Godlewski z Instytutu techniki Budowlanej omówił wybrane georyzyka związane z realizacją tuneli komunikacyjnych w gruntach.

Z kolei Dominik Małasiewicz ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego przedstawił rolę wapna w uzdatnianiu gruntów i nie tylko.

- O gruntach zapominamy, a one są najważniejsze – komentowali uczestnicy konferencji. Ubytki w nawierzchni się naprawi, ale jeśli siądzie konstrukcja, to musimy rozbierać wszystko do spodu – mówili uczestnicy konferencji.

Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie stwierdził, że jak przy inwestycji „wychodzi się z gruntów, to zwykle kończą się kłopoty. - Takich konferencji jak ta, zwracająca uwagę na problematykę związaną z gruntami, powinno być więcej – dodał.

Ponieważ konferencja odbywała się w stolicy Górnego Śląska jeden z referatów przedstawiono w gwarze śląskiej.

– Nie kożdo awaria drogowo to wina grubiorzy [grubiorz to górnik – przyp. red] – rozpoczął dr Jacek Nowak z Politechniki Śląskiej. Jego referat opisywał deformacje nawierzchni jednej z górnośląskich dróg. Jak się okazało przyczyną deformacji nie były szkody górnicze, ale reakcje chemiczne zachodzące w stabilizacji wykonanej na nasypie, w którym były odpady hutnicze. Te reakcje prowadziły do zmiany objętości materiału i w efekcie do deformacji nawierzchni.

W sesji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom materiałowym Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu zrobił przegląd technologii budowy dróg betonowych i kierunki rozwoju.

- Powinniśmy budować drogi w takiej technologii, byśmy nie musieli ich remontować co kilka lat. Trwałość dróg betonowych szacowana jest na co najmniej 40 lat, a koszty ich utrzymania są naprawdę niskie. Drogi betonowe cechuje także lepsza widoczność, niższe zużycie paliwa, 100% recycling, wysoka przyczepność i brak kolein – wyliczał Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. - W Polsce buduje się coraz więcej dróg betonowych zarówno na drogach krajowych jak i na drogach lokalnych. Są gminy w Polsce np. Grybów, w których drogi o nawierzchniach betonowych stanowią większość gminnej sieci dróg.

Uczestnicy konferencji interesowali się m.in. technologią betonu wałowanego i doświadczeniami ze stosowania tej technologii na drogach. – Technologia została opracowana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie poszukiwano trwałej i szybkiej w realizacji nawierzchni umożliwiającej wywóz drzewa z lasu. W Polsce po raz pierwszy zastosowano beton wałowany w 2010 roku przy budowie nawierzchni ulicy w Miastku. Obecnie technologia betonu wałowanego stosowana jest z powodzeniem w wielu regionach Polski – stwierdził Piotr Kijowski.

Marek Niełacny, dyrektor oddziału katowickiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marlena Machura - organizatorka konferencji z firmy ELAMED
Prof. Tomasz Godlewski z Instytutu Techniki Budowlanej
Dominik Małasiewicz ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
Dr Jacek Nowak z Politechniki Śląskiej wygłosił referat w gwarze śląskiej
Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu zrobił przegląd technologii budowy dróg betonowych
Stoisko Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas konferencji

Pozostałe aktualności i informacje

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.