ad

„Nie kożdo awaria drogowo to wina grubiorzy”

- Wszystkich cieszy nowa nawierzchnia, która ma być równa i bez ubytków. A prawda jest taka, żeby ta nawierzchnia na górze była równa i nie trzeba było jej remontować, bardzo ważne jest podłoże i warunki gruntowe. Najwyższy czas, by do wielu decydentów dotarła wiedza, że najważniejsze jest to, czego nie widać – mówił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach otwierając 5 października 2023 r. VII Konferencję Drogowo-Mostową „Warunki gruntowe, a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Uczestnicy konferencji interesowali się m.in. technologią betonu wałowanego i doświadczeniami ze stosowania tej technologii na drogach.

Z udziałem 150 uczestników w Katowicach w dniach 4-6 października 2023 r. odbywa się VII Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe, a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Organizatorem spotkania jest firma ELAMED, a jednym z patronów honorowych Stowarzyszenie Producentów Cementu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, wykonawcy, projektanci oraz firmy prezentujące swoje produkty i technologie.

W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Marek Niełacny, dyrektor oddziału katowickiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- Na całe szczęście wszystkie warstwy gliny, piasku i skał, które zalegają w naszym podłożu, wykazują w większości stabilność. O uzyskiwaniu tej stabilności i wynikających z tego doświadczeniach będziemy mieli okazję przez 2 dni rozmawiać na tej konferencji – mówił dyrektor Marek Niełacny.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach: - Z punktu widzenia użytkownika tytuł konferencji „warunki gruntowe…” wydaje się mało porywający. Wszystkich cieszy nowa nawierzchnia, która ma być równa i bez ubytków. A prawda jest taka, żeby ta nawierzchnia na górze była równa i nie trzeba było jej remontować, bardzo ważne jest podłoże i warunki gruntowe. Najwyższy czas, by do wielu decydentów dotarła wiedza, że najważniejsze jest to, czego nie widać. Jeżeli będziemy mieli dobre podłoże i podbudowę, to na górze można nawierzchnię wymieniać. Ale mamy wiele przypadków kiedy np. ze względu na błędy projektowe, całą drogę trzeba było rozbierać. Roboty „na dole” są najdroższe i najbardziej uciążliwe dla użytkowników – mówił Zbigniew Tabor. – W UE rozważane jest zwiększenie dopuszczalnych nacisków na ze 11,5 tony/oś do 125 tony/oś. Jeżeli jest dobrze zaprojektowane podłoże, to nie stanowi to żadnego zagrożenia dla istniejących dróg. Jeżeli podłoże jest słabe, to będziemy mieli kolejny problem na naszych drogach – dodał.

Podczas konferencji mówiono m.in. o warunkach gruntowych przy projektowaniu oraz budowie dróg i mostów, o materiałach i technologiach do wzmacniania podłoża i stabilizacji gruntów. Przedstawiano doświadczenia i dobre praktyki związane z uwarunkowaniami geotechnicznymi w budownictwie infrastrukturalnym.

Prof. Tomasz Godlewski z Instytutu techniki Budowlanej omówił wybrane georyzyka związane z realizacją tuneli komunikacyjnych w gruntach.

Z kolei Dominik Małasiewicz ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego przedstawił rolę wapna w uzdatnianiu gruntów i nie tylko.

- O gruntach zapominamy, a one są najważniejsze – komentowali uczestnicy konferencji. Ubytki w nawierzchni się naprawi, ale jeśli siądzie konstrukcja, to musimy rozbierać wszystko do spodu – mówili uczestnicy konferencji.

Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie stwierdził, że jak przy inwestycji „wychodzi się z gruntów, to zwykle kończą się kłopoty. - Takich konferencji jak ta, zwracająca uwagę na problematykę związaną z gruntami, powinno być więcej – dodał.

Ponieważ konferencja odbywała się w stolicy Górnego Śląska jeden z referatów przedstawiono w gwarze śląskiej.

– Nie kożdo awaria drogowo to wina grubiorzy [grubiorz to górnik – przyp. red] – rozpoczął dr Jacek Nowak z Politechniki Śląskiej. Jego referat opisywał deformacje nawierzchni jednej z górnośląskich dróg. Jak się okazało przyczyną deformacji nie były szkody górnicze, ale reakcje chemiczne zachodzące w stabilizacji wykonanej na nasypie, w którym były odpady hutnicze. Te reakcje prowadziły do zmiany objętości materiału i w efekcie do deformacji nawierzchni.

W sesji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom materiałowym Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu zrobił przegląd technologii budowy dróg betonowych i kierunki rozwoju.

- Powinniśmy budować drogi w takiej technologii, byśmy nie musieli ich remontować co kilka lat. Trwałość dróg betonowych szacowana jest na co najmniej 40 lat, a koszty ich utrzymania są naprawdę niskie. Drogi betonowe cechuje także lepsza widoczność, niższe zużycie paliwa, 100% recycling, wysoka przyczepność i brak kolein – wyliczał Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. - W Polsce buduje się coraz więcej dróg betonowych zarówno na drogach krajowych jak i na drogach lokalnych. Są gminy w Polsce np. Grybów, w których drogi o nawierzchniach betonowych stanowią większość gminnej sieci dróg.

Uczestnicy konferencji interesowali się m.in. technologią betonu wałowanego i doświadczeniami ze stosowania tej technologii na drogach. – Technologia została opracowana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie poszukiwano trwałej i szybkiej w realizacji nawierzchni umożliwiającej wywóz drzewa z lasu. W Polsce po raz pierwszy zastosowano beton wałowany w 2010 roku przy budowie nawierzchni ulicy w Miastku. Obecnie technologia betonu wałowanego stosowana jest z powodzeniem w wielu regionach Polski – stwierdził Piotr Kijowski.

Marek Niełacny, dyrektor oddziału katowickiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marlena Machura - organizatorka konferencji z firmy ELAMED
Prof. Tomasz Godlewski z Instytutu Techniki Budowlanej
Dominik Małasiewicz ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
Dr Jacek Nowak z Politechniki Śląskiej wygłosił referat w gwarze śląskiej
Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu zrobił przegląd technologii budowy dróg betonowych
Stoisko Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas konferencji

Pozostałe aktualności i informacje

Betony niskoemisyjne w budownictwie: to ma być ewolucja, a nie rewolucja

2023-10-29
- Uważam, że branża jest gotowa na to, żeby wdrażać rozwiązania niskoemisyjne. Zespoły projektowe oczywiście też są na to gotowe, natomiast potrzebny jest impuls. Dzisiaj ten impuls, tak się to złożyło, przychodzi od inwestora. My dążymy do tego, żeby budować w sposób zrównoważony i świadomie wprowadzać rozwiązania, które są proekologiczne, niskoemisyjne. Dlatego zdecydowaliśmy się między innymi na stosowanie betonów niskoemisyjnych tam, gdzie pozwala nam na to technologia - mówił Jarosław Fiutowski z Ghelamco Poland podczas debaty pt. „Betony niskoemisyjne - perspektywy i wyzwania rynku”, która odbyła się 10 października 2023 r., na zakończenie drugiego dnia XII konferencji DNI BETONU. Gospodarzem debaty było Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

O roli budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście polityki klimatycznej

2023-10-29
O skutkach braku środków z Krajowego Planu Odbudowy, budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, udziale polskich firm m.in. producentów betonu w programie energetyki jądrowej, budowie dróg betonowych i inwestycjach w zielone budownictwo rozmawiano podczas debaty pt. „Rola budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej” odbyła się 9 października 2023 r. w Wiśle, w pierwszym dniu XII konferencji DNI BETONU.

Na księżycu lub na Marsie będziemy drukować budowle

2023-10-11
- Realia pokazują, że możemy wykorzystać doświadczenia z Ziemi. Firmy, które uczestniczą w podboju kosmosu są zainteresowane wykorzystaniem m.in. druku 3D, który umożliwia sterowanie i automatyzację i jest jedyną technologią dającą możliwość budowania obiektów na księżycu czy na Marsie – mówił prof. Waldemar Pichór z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który podczas sesji otwarcia XII konferencji DNI BETONU, w dniu 9 października 2023 r., wygłosił referat pt. „Wykorzystanie druku 3D w budownictwie kosmicznym”. Zachęcamy do obejrzenia kilku wywiadów z uczestnikami konferencji: prof. Waldemarem Pichórem, Marcinem Popkiewiczem oraz prof. Martą Kosior - Kazberuk.

NAGRODY XII KONFERENCJI DNI BETONU

2023-10-11
Prof. Anna Halicka z Politechniki Lubelskiej, architekt Zbigniew Reszka, prof. Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej, Kazimierz Rupiński z firmy ZPK SZUMOWO, Zbigniew Charzyński z firmy BUDOKRUSZ oraz Roman Stanisławski z firmy BUDIZOL otrzymali nagrody XII konferencji DNI BETONU 2023 tzw. „betonowe oskary”.

FORUM ODBUDOWY UKRAINY: Odbudowa w wymiarze materialnym i ludzkim

2023-10-10
– Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są w Polsce, zarówno studenci jak i pracownicy, kiedyś wrócą i będą odbudowywać Ukrainę. Własnymi firmami i inżynierami będziecie wiedzieć najlepiej jak to robić – mówił prof. Wojciech Sumelka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Forum Odbudowy Ukrainy odbyło się 10 października 2023 r. podczas XII konferencji DNI BETONU.