Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(82)/2018

Badania wstępne cementu
dr inż. Grzegorz Bajorek, dr inż. Maciej Gruszczyński, mgr inż. Marta Kiernia-Hnat, dr inż. Zdzisław Kohutek, strona: 68

Już 15 lat minęło, odkąd w naszej budowlanej rzeczywistości pojawiła się Europejska Norma dotycząca betonu. Jej pierwsza wersja o numerze PN- -EN 206-1:2003 weszła w życie w 2003 roku, a jej gruntowna modyfikacja w 2014 spowodowała też korektę numeru na PN-EN 206:2014-04, by po ostatniej kosmetycznej nowelizacji przybrać oznaczenie PN-EN 206+A1:2016-12. Przez cały ten okres wzrastało znaczenie tego dokumentu wskutek jednoczesnego wdrażania do praktyki projektowej i wykonawczej szczególnie Eurokodów i norm z nimi powiązanych. W chwili obecnej raczej już rzadko przywołuje się w specyfikacjach wymogi stawiane betonowi w odniesieniu do starej Polskiej Normy PN-B-06250:1988, a odkąd beton towarowy doczekał się w końcu statusu wyrobu budowlanego podlegającego znakowaniu znakiem budowlanym, taka praktyka będzie całkowicie wykluczona. Wynika to z faktu, że obowiązek znakowania znakiem budowlanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wymusza odniesienie się w krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) do aktualnej Polskiej Normy wyrobu, a dla betonu towarowego jest to wyłącznie norma PN-EN 206. Stanie się ona zatem dokumentem do obowiązkowego stosowania przez wszystkich (bez wyjątku) producentów betonu towarowego. Mało tego, obowiązek ten będzie kontrolowany przez Urząd Nadzoru Budowlanego szczebla wojewódzkiego.

Polecamy: