Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(82)/2018

Krośnieńskie ulice z betonu lanego i wałowanego
Pie, strona: 38

Dwie ulice, jedna z betonu lanego, a druga z betonu wałowanego, powstały w Krośnie. Ulica Żniwna została zbudowana w 2014 roku, a zakończenie budowy ul. Wisze planowane jest na czerwiec 2018 roku. Na ulicę z betonu wałowanego wykonawca – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie – udzielił 14 lat gwarancji.

Polecamy: