Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(82)/2018

Wkrótce nowa OST na "Drogi betonowe - niezmiennie dobre"
Piotr Piestrzyński, strona: 26

Najważniejsza informacja: - W przyszłym tygodniu Departament Studiów zamierza zarekomendować Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad nową Ogólną Specyfikację Techniczną na nawierzchnie betonowe - zakomunikował Marcin Nowacki, dyrektor Departamentu Studiów GDDKiA, podczas seminarium pt. "Drogi betonowe - niezmiennie dobre", które 9 maja 2018 roku odbyło się w Kielcach. Wśród samorządowców, którzy budują drogi betonowe rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu "Dobry Gospodarz". Jego laureatami zostali: Marcin Majcher - burmistrz miasta i gminy Ożarów (woj. świętokrzyskie) oraz Józef Swaczyna - starosta strzelecki (woj. opolskie).

Polecamy: