Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(82)/2018

Budownictwo się rozpędza
Marcin Peterlik, strona: 12

W Polsce utrzymuje się obecnie bardzo dobra koniunktura makroekonomiczna – tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 5,1 procent, a wzrost w całym roku wyniósł 4,6 procent. Wzrost gospodarczy był zdecydowanie wyższy niż w latach poprzednich. Według najnowszej, opracowanej w kwietniu, prognozy makroekonomicznej IPAG, korzystna koniunktura w 2018 r. będzie się utrzymywała – wzrost PKB ma wynieść 4,1 procent. Rok 2019 przyniesie tylko nieznaczne spowolnienie wzrostu do poziomu 3,6 procent. Bardzo dobrą wiadomością jest nadejście długo oczekiwanego ożywienia w inwestycjach – w czwartym kwartale ub.r. nakłady na środki trwałe, po siedmiu kwartałach spadków lub minimalnych wzrostów, zwiększyły się o ponad 11 procent. Wzrost inwestycji w całym 2017 roku ukształtował się na poziomie 5,2 procent. IPAG prognozuje, że w latach kolejnych dynamika popytu inwestycyjnego będzie większa – w 2018 r. wyniesie 10,5 procent, a rok później 7,5 procent.

Polecamy: